Depression (Let til moderat)

En depression viser sig ofte ved vedvarende nedtrykthed, nedsat lyst og interesse, nedsat energi og øget træthed. Det er en tilstand, der ikke skyldes dovenskab, og du oplever at situationer, som tidligere gjorde dig i godt humør, pludselig føles ligegyldige. Søvnen og appetitten kan være forstyrret, ligesom du kan opleve det vanskeligt at koncentrere dig.


Dine tanker kan kredse om negative selvbebrejdelser og skyldfølelse, hvilket måske gør, at din tillid til dig selv falder, og du begynder at ændre din adfærd, og isolerer dig fra andre mennesker. En depression kan opstå på baggrund af mange forskellige forhold. Manglende kommunikation og hjælp kan forværre dine livsbetingelser, hvorfor det er vigtigt, at du søger hjælp.