Psykolog i Aalborg

Speciale i klinisk psykologi og krisepsykologi/voksne
Louise Tilm
Cand. psych. aut.

Velkommen

Der kan være forskellige årsager til, at du vælger at søge hjælp hos en psykolog. De fleste mennesker oplever, på et tidspunkt i deres liv, at de er ude af balance. Som oftest forsøger vi selv at løse problemet eller ændre på de vanskeligheder, vi oplever enten gennem vores egne evner eller ved hjælp fra de nærmeste. I nogle tilfælde har vi brug for professionel hjælp til at komme videre i livet. Et terapiforløb hos en psykolog kan være vejen til mere overskud og glæde i hverdagen og give dig mere indsigt i, hvilke justeringer eller forandringer du kan foretage for at leve dit liv til fulde.

Indledningsvis skal vi afklare årsagen til din henvendelse, samt undersøge hvilken hjælp du har brug for. Dette gøres for at afstemme eventuelle forventninger, finde den bedst mulige terapiform, således at vi kan opsætte mål for den terapeutiske proces.

Terapeutisk behandling

Jeg tilbyder psykoterapeutisk behandling, der kan variere fra korterevarende til længerevarende terapiforløb, spændende fra en støttende og rådgivende karakter til en mere indsigtsgivende psykoterapi. Psykoedukation indgår ofte som en del af behandlingen, hvis dette vurderes nødvendigt.

Terapeutiske tilgange

Mennesker er forskellige og derfor kræver forskellige problemstillinger naturligvis forskellige forståelsesmuligheder for herved at skabe flere nye løsninger i dit liv. Hvilken tilgang, der anvendes i terapien, afhænger derfor af dig som person, situationen og de temaer, der er i fokus. I terapien hænger tilgangen derfor uløseligt sammen med, hvad der skaber størst udvikling og fremgang for dig.