Angst

Angst er en naturlig reaktion på oplevet fare. Angsten sikrer, at vi reagerer hurtigt og instinktivt og f.eks. flygter eller forsvarer os, når vi føler os truede. Dette er en helt naturlig del af at være menneske og kan ses helt tilbage fra dengang, vi levede på savannen, hvor angst var en reaktion for at vi kunne undgå vilde dyr og sikre vores overlevelse.

Nogle mennesker reagerer imidlertid på begivenheder eller situationer, der ikke almindeligvis udløser angst. Det vil sige, at den naturlige angstrespons er ude af proportion med den reelle fare. Når dette sker, begynder angsten at være invaliderende. De fleste mennesker oplever angst som en proces, der kommer til udtryk i både fysiske fornemmelser, tanker, følelser og adfærd. Disse fire elementer hænger uløseligt sammen.

Selvom angstsymptomerne kan føles ubehagelige, er de ikke farlige. De føles bare sådan. Angstsymptomerne er blot en fysisk reaktion, der har til formål at få dig til at trække dig fra situationen. Angsten bliver således først begrænsende for de fleste mennesker, når vi oplever den i situationer, hvor vi ikke kan se eller forstå, hvorfor vi skulle føle os bange eller ængstelige. Når dette sker, udvikler vi ofte det, der kaldes undgåelsesadfærd, hvilket vil sige, at vi går uden om de situationer, hvor vi har kalkuleret, at vi nok vil opleve angsten igen. Dette er ofte den mekanisme, der leder til angstcirklen, hvilket vedligeholder og fastholder angsten.

Gældende for alle angstlidelser er, at de er rigtig ubehagelige og giver meget lidelse og besvær i hverdagen.

Angst bliver ofte invaliderende for livet, når:

  • Du blot ved at tænke på en specifik situation oplever angst.
  • Du træffer valg i dit liv ud fra, om det vil give dig angst eller ej.
  • Du har udviklet sikkerhedsadfærd, hvilket vil sige, at du udfører kompenserende handlinger for at minimere angsten som f.eks. at tage en rullekrave på for at skjule rødmen.
  • Du undgår situationer, du ellers ville deltage i for dermed at undgå angsten.