Acceptance and commitment
therapy (ACT)

I ACT arbejdes der ud fra det grundlæggende princip, at svære tanker og følelser er en normal og uundgåelig del af ethvert menneskes liv og er dermed ikke et problem i sig selv. De er ubehagelige ja, men der opstår først virkelige problemer, når vi ikke vil have dem i os og f.eks. prøver at undertrykke dem, kontrollere dem eller undgå dem. Når vi bliver optaget af at undertrykke, kontrollere eller at undgå, så glemmer vi resten af verden omkring os og vores positive handlinger får mindre fylde. I værste fald kan forsøget på at fjerne ubehagelige følelser føre til deciderede problemer såsom stress, angst eller depression. Dette illustreres bedst ved et eksempel.

Hvis du oplever utilstrækkelighed, kunne du f.eks. lægge meget mere energi i arbejdet end det er hensigtsmæssigt. En bagvedliggende antagelse kunne være.. hvis jeg ikke er god nok, må jeg jo stramme mig an. Umiddelbart virker strategien, men utilstrækkeligheden dukker højst sandsynlig hurtigt op igen. En naturlig reaktion vil derfor være at knokle endnu hårdere. På længere sigt kan dette føre til stress, fordi du presser dig selv hårdere for at opnå en oplevelse af tilstrækkelighed.

Problemet er altså ikke blot utilstrækkeligheden, men også måden, du vælger at håndtere dette på. I ACT arbejdes der i sådanne tilfælde hen imod, at du opnår større accept af at rumme de svære ting i livet fremfor at kæmpe imod dem. Dette giver lindring i forhold til uhensigtsmæssige mønstre og symptomer og øger samtidig livskvaliteten.