Værktøjer

For at kunne skabe langsigtede forandringer og løsninger på dine problemstillinger er det vigtigt at have værktøjer. Psykologiske værktøjer er et udtryk for udvikling af nye mestringsstrategier forstået på den måde, at du f.eks. opøver nye muligheder for at handle anderledes på de udfordringer, du allerede har forsøgt at håndtere. For at du på længere sigt forebygger at forfalde til gamle eller uhensigtsmæssige mønstre, er det derfor vigtigt, at du får identificeret og sat ord på, hvori forandringen består eller hvad du oplever er anderledes end før. Dette gælder på tværs af tilstande og udfordringer og er en essentiel del af det at kunne stå i sin situation på en ny måde.

Oplevelsen af, hvordan vores udfordringer påvirker os er altid individuel og derfor virker de samme værktøjer ikke nødvendigvis ens på to forskellige personer. Der er dog i forhold til eksempelvis stress og angst nogle fællestræk omkring tilstandene og derfor er der nogle enkle værktøjer, der kan iværksættes for at reducere symptomerne for at få det bedre. 

Eksempler på værktøjer er:

  • At kunne omsætte indsigt i og forståelse af sin egen situation til noget praktisk brugbart – f.eks. at kunne sætte grænser eller håndtere forventningspres.
  • At kunne reducere kroppens stressniveau.
  • At kunne tage kontrollen tilbage, hvis du ikke længere “styrer bilen”.