Relations- &
tilknytningsproblemer

Relationsproblemer kan tage mange former og handler ofte om det samspil, vi tidligere har haft med andre mennesker som former os i den måde, vi er sammen med andre på i dag.  Der kan hentes meget viden ved i en terapeutisk sammenhæng at gå tilbage og se, hvorfor du har lært at være i en relation med andre på netop den måde, du er det.

Det er dog ikke nødvendigvis det at gå tilbage, der altid er hensigtsmæssigt. Der kan også sagtens arbejdes med her og nu situationer for at løse eventuelle udfordringer og dermed uddrage læring og nye strategier, så du ikke kommer i de samme situationer fremover. At vælge at samarbejde med en professionel om at bevidstgøre og ændre mønstre kan være en måde at højne din livskvalitet.

Relationsproblemer kan tage mange former og handler ofte om det samspil, vi tidligere har haft med andre mennesker som former os i den måde, vi er sammen med andre på i dag.  Der kan hentes meget viden ved i en terapeutisk sammenhæng at gå tilbage og se, hvorfor du har lært at være i en relation med andre på netop den måde, du er det.

Det er dog ikke nødvendigvis det at gå tilbage, der altid er hensigtsmæssigt. Der kan også sagtens arbejdes med her og nu situationer for at løse eventuelle udfordringer og dermed uddrage læring og nye strategier, så du ikke kommer i de samme situationer fremover. At vælge at samarbejde med en professionel om at bevidstgøre og ændre mønstre kan være en måde at højne din livskvalitet.

Relations- & tilknytningsproblemer kan være:

  • At du er angst for at blive svigtet eller forladt
  • At du oplever dig som en belastning eller et problem for andre
  • At du har en grænseproblematik i form af f.eks., at det kan være svært at sige fra eller at du har tendens til at påtage dig for meget ansvar for andre
  • At du mærker et behov for at kontrollere andre
  • At du mærker en uhensigtsmæssig afhængighed af andre
  • At du har mistillidsproblemer f.eks. i parforholdet, i venskaber eller i familierelationer
  • At du oplever jalousi i overdreven grad
  • At du har svært ved at knytte nære bånd til andre mennesker