Kognitiv adfærdsterapi
(KAT)

Kognitiv adfærdsterapi fokuserer på, hvordan du håndterer de udfordringer, du oplever i din hverdag og hvordan du kan ændre på dine vaner og mønstre. Tilgangen lægger vægt på tænkningens og adfærdens betydning for følelseslivet og generelt for udviklingen af psykiske udfordringer. Udgangspunktet for terapien er, at tanker, følelser, kropslige fornemmelser og handlinger indbyrdes påvirker hinanden i skabelsen og opretholdelsen af psykiske problematikker.

Udviklingen af uhensigtsmæssige reaktionsmønstre kan skyldes, at du tidligt i livet har lært nogle uhensigtsmæssige måder at reagere følelsesmæssigt eller at betragte dig selv, andre og verden på. Disse antagelser gav måske god mening og var hjælpsomme på det tidspunkt, du lærte dem, men er måske på den lange bane blevet uhensigtsmæssige for, hvordan du håndterer en given situation. Kognitiv adfærdsterapi handler således om, at du ved at arbejde med dine tanker eller din adfærd kan ændre på, hvordan du reagerer følelsesmæssigt og kropsligt.