Traumatiske hændelser
(EMDR)

Oplever du kriser/traumer – nye som gamle, kan EMDR være den helt rigtige behandlingsmetode. Jeg holder rammen for dig, så du ikke bliver re-traumatiseret, og det kan allerede være ret forløsende efter et par gange. EMDR får ikke traumer til at forsvinde, men du vil opleve, at de fylder mindre efter behandlingen.

EMDR er en forkortelse af “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”.
Det er en evidensbaseret terapi, som hjælper til at mindske det ubehag, som kan forstyrre dig i dagligdagen, hvis du har ubehagelige oplevelser, der følger med fra fortiden. Sagt med andre ord, EMDR hjælper dig til, at fortid forbliver fortid, og nutid bliver nutid.

Almindeligvis drejer disse tidligere oplevelser sig om traumer af forskellig slags f.eks. overfald, overgreb, ulykker eller naturkatastrofer. Selv om traumet fandt sted for uger eller endda for mange år siden, kan du stadig være plaget af oplevelser i dagligdagen i form af såkaldte posttraumatiske symptomer (PTSD i forskelige grader). Det vil sige du vil kunne opleve invaderende erindringer, overvældende følelser, mareridt, angst, følelsesmæssig aflukkethed, lav selvværdsfølelse eller andre følelsesmæssige eller kropslige besværligheder, som gør livet svært at leve.

EMDR er også blevet anvendt til at hjælpe mennesker med at håndtere angst og panikfølelser, sorg, reaktioner på fysiske sygdomme, depressioner og rigtig mange andre tilstande, som kan være forbundet med stærke følelser. I EMDR terapi arbejder vi med tænkningen, at bag symptomer ligger oplevelser. Vi fokuserer derfor ikke på symptomet i sig selv, men hvad der har forårsaget symptomet og dette er med til at skabe varige ændringer og forandringer. Såvel i de invaliderende symptomer som ændret adfærd.