Priser & vilkår

Priser

Individuel samtaleterapi

Første samtale (90 min.): 1600 kr.

Efterfølgende samtaler (50 min.): 1100 kr.

Forsikring og tilskud

Jeg samarbejder med flere sundhedsforsikringer og forsikringsselskaber og modtager klienter herfra. Endvidere kan forsikringstager i mange større forsikringsselskaber frit vælge en privatpraktiserende psykolog, når blot psykologen har en autorisation. Ring og hør dit forsikringsselskab, hvordan vilkårene gælder for dig.

Hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark, så kan jeg varetage indberetningen for behandlingen. Du skal blot oplyse dit cpr-nummer og derved får du 300 kr. i tilskud.

Jeg har ikke ydernummer, hvilket vil sige, at du ikke kan bruge din lægehenvisning hos mig.

Afbud

Afbud til individuelle samtaler må altid meldes på forhånd og senest dagen før aftalen kl. 16. Afbud kan meldes pr. telefon, sms eller på mail til info@louisetilm.dk. Ved senere eller manglende afbud opkræves fuldt honorar. Dette gælder uanset årsag – også ved sygdom.

Betaling

Individuelle samtaler afregnes enten kontant eller månedsvis bagud via faktura. Ved udgangen af hver måned modtager du en faktura for månedens samtaler, hvorefter beløbet bedes indsat via netbank. Husk at anføre fakturanummer.

OBS!

OBS! Der er lukket for nye klienter, idet jeg holder barselsorlov fra slut-december 2023 til start-november 2024. Nye forløb kan opstartes fra december 2024.