Terapi

Terapi handler traditionelt set om, at psykologen hjælper klienten ud af livets vanskelige perioder og er en vej til at komme videre, når livet gør ondt eller synes meningsløst.

Der kan være mange forskellige årsager til at opsøge en psykolog og de terapeutiske områder her på siden kan være et udsnit af mange.

Terapi kan foruden vanskelige situationer i livet også være en hjælp for dig, der ønsker at samarbejde med en professionel i forhold til at lære mere om dig selv eller at skabe personlig udvikling.

Der er i dag mange forskellige terapeutiske fokusområder afhængig af, hvad du som klient søger hjælp til.

Jeg tilbyder psykoterapeutiske samtaler, der kan variere fra korterevarende til længerevarende terapiforløb, spændende fra en støttende og rådgivende karakter til en mere indsigtsgivende psykoterapi. Psykoedukation indgår ofte som en del af behandlingen, hvis dette vurderes nødvendigt.