Depression (let til moderat)

En depression viser sig ofte ved vedvarende nedtrykthed, nedsat lyst og demotivation. Det er en tilstand, der ikke skyldes dovenskab og man kan opleve hverdagen og omstændighederne som ligegyldige. Søvnen og appetitten kan ofte være forstyrret, ligesom du kan have vanskeligt ved at koncentrere dig.

Ofte kan tankerne kredse sig om negative selvbebrejdelser og skyldfølelse (også kaldet grublerier eller rumination), hvilket måske gør, at din tillid til dig selv daler og du begynder at ændre din adfærd som f.eks. at isolere dig fra andre mennesker. Depression kan, udover nedtrykthed, også vise sig ved, at du føler dig følelsesmæssigt “lammet”, hvilket vil sige, at det er svært at mærke sig selv. Dette skyldes i mange tilfælde, at hjernekemien er i ubalance. 

Hovedparten af depressioner medfører, at man har svært ved at klare sine daglige udfordringer og opretholde et velfungerende funktionsniveau, men alligevel med besvær klarer dem, mens depressionen står på.

En depression kan opstå på baggrund af mange forskellige forhold. Nogle mennesker får udløst en depression grundet omstændigheder i livet, der er svære og andre kan have medfødt anlæg til depression (endogene depressioner).  Ved depression ses en ændring af stofskiftet i hjernen, hvilket i mange tilfælde er årsag til, at det er svært at komme fra tanke til handling. Ændringer ses bl.a. i mængden af forskellige signalstoffer som f.eks. serotonin og noradrenalin. Derfor kan det i nogle tilfælde være et godt supplement med antidepressiver (medicin) i kombination med samtaleterapi. Medicinsk behandling skal vurderes i samråd med egen læge i forhold til graden af depressionen.

En ubehandlet lettere depression går i de fleste tilfælde over af sig selv i løbet af et halvt til et helt år, men behandling kan afkorte forløbet betydeligt.

Depression viser sig ofte ved, at du:

  • Er nedtrykt og trist
  • Går og grubler rigtig meget
  • Har svært ved at koncentrere dig
  • Har svært ved at huske
  • Sover dårligt – eller sover rigtig meget
  • Er ramt af skyldfølelse
  • Har tanker om selvmord
  • Spiser anderledes, end du plejer